سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس خدابخشی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمدمهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی به وسیله نانوذرات آهن در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است کروم به عنوان یکی از الاینده های دارای اهمیت در محیط زیست محسوب می گردد و در غلظت های بالا در پساب صنایع آبکاری وجود دارد نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از مکانیسم های جذب سطحی تعویض یونی و نیروهای الکترواستاتیک می تواند در کنترل و حذف فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی مورد استفاده قرارگیرد هدف از انجام این تحقق بررسی کارایی نانوذرات مغناطیسی در حذف کروم شش ظرفیتی VI از پسابهای شبیه سازی شده صنایع آبکاری و پارامترهای موثر بر آن می باشد نانوذرات مگنتیت با استفاده از روش سل – ژل و با افزودن کلرور آهن دو و سه ظرفیتی درمحیط مایی و تحت شرایط قلیایی تهیه گردید سپس تاثیر عوامل موثر براین فرایند شامل غلظت نانوذره غلظت اولیه کروم PH محلول سرعت اختلاط زمان تماس بررسی گردید برای تعیین حجم نمونه از روش تاگوچی و تحلیل داده ها براساس مدل رگرسیون خطی ساده انجام شد نمونه برداری برمبنای پروتکل نمونه برداری انجام شد.