سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینا قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پی
عطااله سلطانی –
حسن هاشمی پور –

چکیده:

کروم شش ظرفیتی و ترکیباتش از الاینده های زیست محیطی مهم می باشند که وجودشان در ابها و پسابها به مشکلی عمده تبدیل شده است به دلیل اثرات مخرب این فلز سنگین و مشتقاتش لزوم یافتن راه های جدید و فناوریهای نوین برای حذف آن احساس می شود براین اساس دراین مطالعه نانولوله کربنی چند دیواره بعنوان یک جاذب برای فرایند جذب سطحی کروم شش ظرفیتی از یک محلول ابی مورد استفاده قرارگرفتهاست به منظور بهینه سازی شرایط جذب پارامترهایی نظیر مقدار بهینه ی جاذب، غلظت اولیه محلول pH اولیه ی محلول، دما و زمان تماس بعنوان پارامترهای موثر بر جذب مورد بررسی قرارگرفتند. همچنین به منظور بررسی میزان بازیافت جاذب فرایند واجذب و پارامترهای موثر براین فرایند از جمله PH غلظت محلول بازیافت کننده زمان تماس و دمای فرایند مورد مطالعه قراگرفته است.