سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رهبری کرویه – دانشجوی کارشناسی ارشد
میثم تراب مستعدی – استادیار پژوهشگاه علوم وفنونهسته ای
سیدمحمدلیع موسویان – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ابتدا نانولوله های کربنی چنددیواره با استفاده ازنیتریک اسید غلیظ اصلاح شده سپس از آن به عنوان جاذب برای حذف کبالت از محلولهای آبی استفاده میگردد اصلاح کردن نانولوله های کربنی باعث افزایش آبدوستی جاذب و ظرفیت جذب می شود درادامه اثرپارامترهای PH و میزان جاذب برروی میزان جذب کبالت روی نانولوله های کربنی بررسی می شود برای بررسی ایزوترم جذب از مدل های لانگمویر و فرندلیچ استفاده شده است حداکثر ظرفیت جذب کبالت روی نانولوله های کربنی با استفاده ازمدل لانگمویر ۵۲/۶۳ بدست آمد و مدل فرندلیچ توصیف بهتری از فرایند جذب دارد همچنین به منظور بررسی سینتیک جذب از مدلهای شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم استفاده شده است درابتدا فرایند جذب سرعت جذب کبالت بسیارزیاد می باشد اما با افزایش زمان تماس سرعت جذب کاهش می یابد.