سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مانا یزدانی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان
مرجان حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم محیط زیست
عباسعلی زمانی – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان

چکیده:

آلودگیهای نفتی یکی از معضلات زیست محیطیمی باشند که پیچیده ترین نوع آلودگی های آب و خاک را ایجاد می نماید اثرات نامطلوب فلزات موجود در نفت خام باعث بروز معضلات زیست محیطی می گردد فرایندهای گوناگونی برای کاهش غلظت و حذف این آلودگی ها در آب ها و پساب ها وجود دارد که استفاده از جاذب های طبیعی ارزان قیمت برای حذف برخی ازفلزات سنگین از آبهای آلوده ناشی از نفت یکی از فرایندهای موثر برای کاهش و یا از بین بردن آلودگی از پساب ها می باشد دراین پژوهش با درنظر گرفتن پارامترهای PH زمان تماس، غلظت جاذب، و مقدار جاذب شرایط بهینه برای حذف فلزات سنگین موجوددر پسابهای نفتی همچنین مطالعه ی سنتیکی با استفاده از معادله های شبهدرجه اول، شبه درجه دوم صورت گرفت و نشان داد که واکنش بیشتر از مدلشبه درجه دوم پیروی می کند تعریف شدند.