مقاله حذف یون های (Co(II)، Cd(II و (Ni(II از محلول های آبی توسط خاکستر برگ اکالیپتوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی کاربردی از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: حذف یون های (Co(II)، Cd(II و (Ni(II از محلول های آبی توسط خاکستر برگ اکالیپتوس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یون های فلزات سنگین
مقاله خاکستر برگ اکالیپتوس
مقاله جذب سطحی
مقاله ایزوترم
مقاله سینتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زوارموسوی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خلیق آیسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، خاکستر برگ اکالیپتوس به عنوان جاذبی کم هزینه برای حذف همزمان یون های کادمیم (II)، کبالت (II) و نیکل (II) از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای جذب سطحی مانند pH اولیه محلول، زمان تماس، مقدار جاذب و دما، بررسی و بهینه سازی شدند. بررسی داده های به دست آمده با مطالعات ایزوترمی، انطباق بسیار خوب داده های تجربی را با مدل لانگمویر نشان داد. حداکثر ظرفیت جذب یون های کادمیم (II)، کبالت (II) و نیکل (II) به وسیله جاذب، به ترتیب ۱۶۶٫۷، ۲۷٫۰۳ و ۲۳٫۰۸ میلی گرم بر گرم بدست آمد. مطالعات سنتیکی به وسیله مدل های مختلف انجام شد و بهترین تطبیق داده های تجربی با مدل سنتیکی شبه درجه دوم بود. همچنین بر اساس مطالعات ترمودینامیکی، فرآیند جذب گرماگیر بوده و به صورت خود به خودی انجام گرفت.