سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدفریدالدین فیض – دانش آموخته کارشناسی مهندسی مواد – گرایش استخراجی، دانشگاه علم و صنعت
محمد شیخ شاب بافقی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود سکاکی – استادیار، گروه مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ملایر

چکیده:

خاکستر حاصل از نیروگاه های حرارتی تولید برق TPPA) به علت داشتن ترکیبات سمی وانادیم به عنوان تهدیدی جدی برای محیط زیست ب هشمار می آید. از ای نرو حذف و بازیابی هیدرومتالورژیکی وانادیم ازTPPA ضمن تبدیل آن به پسماندی بی خطر برای محیط زیست، روشی مناسب برای تولید ارزان قیمت وانادیم به شمار خواهد آمد. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای موثر در حل سازی اسیدیTPPA در اسید سولفوریک غلیظ) و رسیدن به بهترین راندمان حل سازی است. در این رابطه اثر غلضت اسید، دمای حل سازی، نسبت اسید به خاکستر، زمان ح لسازی و اندازه ی ذراتTPPA روی بازده حل سازی وانادیم مورد کنکاش قرار گرفت و بهترین شرایط انحلال به این شرح بدست آمد: غلظت اسید: ۱۵ % حجمی، دمای حل سازی: ۷۵ درجه سانتی گراد، نسبت اسید به خاکستر: ۱۵ ، زمان: ۱۲۰دقیقه و اندازه ذرهμm 150-75 با توجه به انحلال ۹۲ % از وانادیم موجود درTPPA در شرایط بهینه ی ذکر شده، چنین ب هنظر م یرسد که پسماند برجای مانده پس از مرحله انحلال، پسماندی بی ضرر برای دفع در محیط زیست خواهد بود.