مقاله حذف واسطه ها از رابطه ها در جهان بینی عارفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۶۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: حذف واسطه ها از رابطه ها در جهان بینی عارفان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبب
مقاله مسبب
مقاله تصوف
مقاله کرامت
مقاله مائده های غیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیری قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زندگی روزمره قاعده مرسوم آن است که هر حادثه ای به دلیل متاثر بودن از اسباب و علل انسانی و زمینی امکان وقوع پیدا می کند. اما در تصوف به سبب متفاوت بودن طرز نگرش به نظام هستی، این واسطه های مادی اغلب نادیده گرفته می شوند و بعضی از کنش ها و حوادث مستقیما به مسبب الاسباب که در ورای تمام وقایع هستی در جایگاهی قدرتمند و بی منازع نشسته است نسبت داده می شوند. بخشی از خوارق عادات که اغلب در کتاب های اهل تصوف به فراوانی دیده می شود ریشه در چنین دیدگاهی دارد. با حذف واسطه های زمینی از رابطه علت و معلولی حاکم بر پدیده ها، یک رخداد معمولی به راحتی می تواند به قلم رو کرامت ها وارد شود.