سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علیزاده فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
علی ترابیان –
غلامرضا نبی بیدهندی –
بهنوش امینزاده –

چکیده:

امروزه وجود مواد آلاینده آلی در آب های زیرزمینی به مشکلی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. در این میان آلودگی های مواد نفتی یک موضوع بسیاری جدی می باشد که مورد توجه افکار عمومی است چرا که در برخی مواقع این آلودگی ها آسیب جدی به محیط های آبی و خاکی وارد می کنند. هیدروکربنهای آروماتیک نفتی(بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن ها) که با نام اختصاری BTEX از آنها نام برده خواهد شد، یکی از گروه های عمده مواد آلی قابل حل در آب می باشند. در این پژوهش به منظور حذف ترکیبات فوق از روش های UV،UV/TiO2 و UV/TiO2/H2O2 استفاده شد. pH بهینه برای سیستم فوق ۷ انتخاب شد. همچنین مطالعات مربوط به حذف ترکیبات فوق از آب مشخص کرد که راندمان سیستم های فوق به صورت UV/TiO2/H2O2 > UV/TiO2 > UV می باشد.به طوری که سیستم UV/TiO2/H2O2 با غلظت پراکسید هیدروژن ۱۰۰ میلی گرم در لیتر موفق به حذف بیش از ۹۹ درصد از ترکیبات فوق در مدت زمان ۲۰ دقیقه از آب شد، در حالی که این میزان حذف برای سیستم UV/TiO2 در مدت زمان ۴۵ دقیقه اتفاق افتاد. همچنین مطالعات بعدی بر روی آب های زیرزمینی مختلف با هدایت های الکتریکی(EC) مختلف نشان داد که با افزایش EC راندمان سیستم ۱۴ درصد کاهش می یابد