سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید پورمحی آبادی – نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
محمدحسین فرومند –

چکیده:

یکی از روشهای مورد استفاده در حذف هیدرازین ازپساب های صنعتی استفاده از سیستم های مبتنی بر رشد جلبک های سبز و باکتری ها می باشد. در این تحقیق امکان رشد و تکثیر و میزان جذب هیدرازین از پسابخروجی از بویلرهای نیروگاه کرمان بوسیله جلبک سبز و باکتری مورد بررسی قرار گرفت.در این آزمایشات کشت جلبک و باکتری به طور جداگانه در فضای آزمایشگاهی وآزاد صورت گرفت و میزان هیدرازین داخل نمونه ها مطابق استاندارد و به روش رنگ سنجی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان می دهند که باکتری ها و جلبک ها قادرند روی پساب خروجی از بویلرها رشد و تکثیر یابندوداده ها بیان گر آن هستندکه مقدار هیدرازین آبی که درآن باکتری و جلبک سبز پرورش یافته بودند به طور چشم گیری کاهش یافته است. کاهش میزان هیدرازین در نمونه آب جلبک سبز در حدود ۴۰ % می باشد این در حالیست که در نمونه آبی که باکتری رشد کرده بود مقدار هیدرازین به صفر رسیده است.