مقاله حذف هیومیک اسید از محیط های آبی توسط فرآیند اکسیداسیون فنتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: حذف هیومیک اسید از محیط های آبی توسط فرآیند اکسیداسیون فنتون
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیومیک اسید
مقاله کربن آلی محلول
مقاله پراکسید هیدروژن
مقاله فرآیند فنتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگلری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: کردمصطفی پور فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادریس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در فرآیند فنتون یون های فرو در یک محیط اسیدی ضمن واکنش با پراکسید هیدروژن، موجب تولید رادیکال های هیدروکسیل پر قدرت و اکسنده انواع آلاینده های آلی می شوند. این مطالعه با هدف بررسی کارائی فرآیند اکسیداسیون فنتون در حذف هیومیک اسید از محیط های آبی انجام گرفت.
مواد و روش کار: در این مطالعه به منظور انجام آزمایشات ابتدا در یک ظرف بوکال ایزوله در برابر عبور نور با حجم موثر ۲ لیتر غلظت سولفات آهن ۴، ۸، ۱۲ و ۱۶ و غلظت هیومیک اسید تجاری ۲، ۴ و ۸ میلی گرم بر لیتر در ۲ pH، ۳، ۴ و ۵ تنظیم می گردید. در ادامه اثر افزایش ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلی گرم بر لیتر پراکسید هیدروژن بر کاهش غلظت هیومیک اسید از محیط آبی در زمان های اکسیداسیون ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰ دقیقه بر اساس روش سنجش پارامتر جانشین کربن آلی محلول توسط دستگاه TOC آنالایزور و بصورت دو بار تکرار بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که کمترین غلظت باقی مانده هیومیک اسید در نسبت ۴۰ به ۴ پراکسید هیدروژن به سولفات آهن در pH مساوی ۳، غلظت اولیه ۲ میلی گرم بر لیتر هیومیک اسید و زمان اکسیداسیون ۴۰ دقیقه، حدود ۰٫۰۳۱ میلی گرم بر لیتر می باشد.
نتیجه گیری: فرآیند فنتون قادر است غلظت هیومیک اسید را با میزان بالا از محیط های آبی کاهش دهد.