مقاله حذف همزمان سیانید و کروم (VI) از محلول های آبی با استفاده از فرآیندهای انعقاد و لخته سازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۳۱۲ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: حذف همزمان سیانید و کروم (VI) از محلول های آبی با استفاده از فرآیندهای انعقاد و لخته سازی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترسیب شیمیایی
مقاله آلودگی آب
مقاله فاضلاب صنعتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: گل باز سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی کلانتری روشنک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سیانید و کروم در فاضلاب صنایع مختلفی مانند آهن و استیل، استخراج ذغال-سنگ و آبکاری فلزات وجود دارند، سمیت بالا و اثرات سوء آن ها بر سلامتی موجودات زنده، دلیلی بر ضرورت کنترل غلظت این آلاینده ها در طبیعت است. هدف اصلی این مطالعه، حذف همزمان سیانید و کروم از محلول های آبی با استفاده از فرآیندهای انعقاد و لخته سازی بود.
روش کار: این تحقیق یک مطالعه تجربی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی به وسیله دستگاه جارتست انجام شد. در طی انجام فرآیند ترسیب، اثر pH، غلظت منعقدکننده کلریدفریک و زمان ته نشینی بر راندمان حذف این آلاینده ها از محیط های آبی مورد مطالعه قرار گرفت. سنجش غلظت سیانید و کروم به ترتیب توسط روش های رنگ سنجی و جذب اتمی شعله ای انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که سیانید و کروم با غلظت های اولیه ۱۰ mg/L در شرایط بهینه FeCl3=0.7 g/L, pH=7 بعد از مدت زمان ته نشینی ۶۰ دقیقه به ترتیب راندمان حذفی معادل ۳۸% و ۹۳ % خواهند داشت. بعلاوه، با افزایش زمان ته نشینی به بالاتر از ۶۰ دقیقه، تغییر محسوسی در روند افزایش راندمان های حذف مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اگرچه روش رسوب دهی شیمیایی یکی از گزینه های مناسب برای حذف کروم بود، اما در حذف سیانید به خوبی عمل نمی نمود. بنابراین با توجه به محدودیت های دفع پساب حاوی این آلاینده ها، بهتر است این روش بصورت تلفیقی به همراه فرآیندهای دیگر مانند فنتون استفاده شود تا کارایی فرآیند افزایش یابد.