سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رزا آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اهواز
علی اکبر بابایی – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،گروه مهندسی بهداشت محیط
نعمت الله جعفر زاده – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،گروه مهندسی بهداشت محیط
الهام احمدپور – کارشناس بهداشت محیط ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اه

چکیده:

یک راکتور بیوفیلمی بی هوازی با جریان رو به بالا در مقیاس آزمایشگاهی ، بطور موفقیت آمیزی جهت تصفیه فاضلاب سنتتیک با بار نیتروژنی بالا توسط فرآیند آناموکس ( اکسیداسیون آمونیوم بی هوازی) بهره برداری گردید. در کل دوره بهره برداری ، راکتور تحت زمان های ماند هیدرولیکی و غلظت های سوبستره مختلف در دمای ۱ ± ۳۵ درجه سانتیگراد مورد آزمایش قرار گرفت. استراتژی بهره برداری شامل افزایش مرحله به مرحله غلظت های آمونیوم و نیتریت به ترتیب از ۶۰ و ۸۰mg N/L به ۷۰۰ و ۹۲۰mg N/L و متعاقبا کاهش زمان ماند هیدرولیکی از ۲۴ به ۶ ساعت در نظر گرفته شد. بیشترین راندمان حذف آمونیوم و نیتریت به ترتیب ۹۱ و ۹۳ درصد بدست آمد. همچنین برای ارزیابی اجرای فرایند ، از مدل کینتیکی Modified Stover-kincannon جهت حذف نیتروژن در راکتور UABF استفاده شد. با توجه به داشتن ضریب همبستگی بالای این مدل (۰/۹۹۹۳ = R2 ) و همچنین از مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه با مطالعات قبلی ، می توان نتیجه گرفت که این مدل ، قابلیت بالایی در حذف نیتروژن توسط فرآیند آناموکس در راکتور UABF را دارا می باشد.