سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا آقاجری – دانشجویان کارشناسی ارشد M.Sc مهندسی برق قدرت
محمد صادقی –
جهانگیر باقری – دکتری تخصصی phD
محسن اسمعیل زاده – کارشناس B.Scمهندسی برق

چکیده:

زوایای سوئیچینگ دراینورترهای چندسطحی باید به گونه ای انتخاب شوند که دامنه ولتاژ فرکانسی اصلی مورد نیاز را تولید کرده ودرعین حال مقدارTHD را کاهش دهد این مقاله از الگوریتم ترکیبی PSO-GA برای محاسبه زوایای آتش بهره برده است دراین مقاله پیشنهاد می شود برخلاف روشهای ترکیبی دیگر که الگوریتم های PSO,GA همزمان بررویجمعیت اولیه اعمال میشود ابتدا الگوریتم GA روی جمعیت اولیه اعمال شده سپس زوایای بدست آمده از این قسمت جهت آنالیز دقیقتر و رسیدن به زوایای بهتر به الگوریتم PSO اعمال گردد همچنین افراد نخبه ازجمعیت خروجی الگوریتم GA به عنوان بهترین خاطره تجربه شده توسط ذرات درالگوریتم PSO درنظر گرفته شود نتایج بدست آمده از شبیه سازی کارآمدی الگوریتم پیشنهادی را تایید می کند.