سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کوتیان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز رشته مهندسی شیمی
داریوش مولا – اعضا هیئت علمی دانشگاه شیراز، بخش مهندسی شیمی، نفت و گاز
پیمان کشاورز –

چکیده:

مواد نفتی از جمله، نفت خام، گازوئیل و بنزین عمده ی آلوده کننده های موجود در پساب ها هستند. در این تحقیق ازنمونه ای خاک طبیعی برای حذف مواد نفتی از پساب ها به وسیله ی عمل جذب استفاده شده است. این خاک که ازاطراف شهر شیراز برای این مطالعه تهیه شده است مورد تجزیه قرار گرفت. تجزیه ی این خاک با روش های شکست نور اشعه ایکسXRD)و اسپکتروفوتومتری جذب اتمیAAS) نشان می دهد که این خاک دارای مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات گروه واسطه نظیر مس و آهن است. وجود این عناصر باعث می شود تا سایت های بر روی این خاک وجود داشته باشند که با مواد نفتی پیوندهایی را ایجاد و آنها را از آب جدا کنند. آزمایش های جذب صورت گرفته به وسیله این خاک نشان می دهد که به وسیله ی ۱ گرم از این خاک می توان غلظت نفت خام ،گازوئیل و بنزین را در ۵۰ میلی لیتر آب در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، زمان ۳۰ دقیقهpH خنثی و دور اختلاط ۶۰۰rpm از۱۰۰۰ppm به کمتر از۱۰ppm کاهش دهد. در آزمایش های دیگر حداقل مقدار خاک، زمان به تعادل رسیدن و همچنین نقش سرعت همزن در عمل جذب مورد بررسی قرار گرفته است.