سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زکیه غیورسالانقوچ – کارشناسی ارشد زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی رزم آرا – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پتانسیل جذب نیکل به صورت نمک کلرید از محیط آبی توسط رس اصلاح شده درpH=9 ودمای اتاق در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. رس اصلاح شده مخلوطی از مونتموریلونیت، رس های پیلارد شده و گل قرمز است که اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن و آلومینیوم موجود در گل قرمز تشکیل کمپلکس هایی با ترکیب کلریدنیکل می دهد و باعث جذب قابل توجه نیکل از محلول آبی می شود. رسهای پیلارد مختلط حاصل، دارای پایداری حرارتی خوب و سطح ویژه بالا میباشند و با این قابلیت قادر به حذف نیکل از محیطهای آبی میباشند. مطالعات XRD و SEM روابط بین پیلاردها و ساختار سیلیکاته را مشخص نمود. با توجه به گستردگی نیکل در پریدوتیتها و مجموعه های افیولیتی ایران و اهمیت آلایندگی آن، میتوان از کمپلکس مونتموریلونیت، رسهای پیلارد شده و گل قرمز به عنوان جاذب قوی آلاینده ها در مورد فلزات سنگین بویژه نیکل استفاده کرد.