سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول راهنمایی – گروه خاکشناسی – دانشگاه تربیت مدرس
آزاده میخک – گروه خاکشناسی – دانشگاه تربیت مدرس
محمدزمان کسایی –
الهه معتمدی –

چکیده:

در بسیاری از مناطق کشورمان آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی به یون نیترات به صورت مشکل جدی محیط زیستی مطرح شده است. کودهای شیمیایی ازته به دلیل ارزان بودن، سهولت تهیه و بالا بردن کارآیی محصول، به مقدار زیادی توسط کشاورزان مورد استفاده قرار میگیرند و آبشویی آنها، یکی از منابع مهم ورود نیترات به آبهای زیرزمینی می باشد. وجود مقادیر بالای یون نیترات در آب برای انسان، دام و گیاهان مضر است. در این تحقیق کاهش شیمیایی نیترات توسط ذرات نانو آهن به عنوان روشی موثر برای پاکسازی آبهای آلوده به نیترات مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت ذرات نانو آهن میزان حذف نیترات نیز افزایش یافت و همچنین در صورت استفاده از مقدار ثابت ازذرات نانو آهن در غلظتهای کمتر نیترات اولیه میزان حذف بیشتری مشاهده شد. با افزایش pH اولیه میزان حذف نیترات کاهش یافت. این واکنشها در pH اولیه ۲ انجام شد.