سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالعظیم زارعی – دانشجوی رشته بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
فردوس کرد مصطفی پور – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
ادریس بذر افشان – استادیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و عضو م
مهدی صادقی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و عضو مرکز ت

چکیده:

تامین آب سالم یکی از مهمترین چالش ها در جوامع به ویژه جوامع در حال توسعه می باشد. رشد جمعیت و توسعه فعالیتهای صنعتی و کشاورزی موجب افزایش آلاینده های شیمیایی و آلودگی آب ها شده است. یکی از این آلاینده ها نیترات می باشد که آثار سوء بر سلامتی انسان دارد.مطالعه های مختلف روش های گوناگونی جهت حذف نیترات بکار برده اند، لذا ارائه روش های کارآمدجهت حذف نیترات از آب امروزه مورد توجه قرار گرفته است. جذب سطحی به وسیله کربن فعال یکی از روش های موثر می باشد. هدف از مطالعه حاضر تولید کربن فعال از میوه درخت کاج و بررسی کارآیی آن در حذف نیترات می باشد. این تحقیق با تهیه نمونه های سنتتیک نیترات و با تغییر غلظت نیترات و همچنین تغییر ۴ پارامتر موثر در آزمایش (زمان تماس، دما، غلظت جاذب وpH ) و انجام ۹ آزمایش برای هر نمونه انجام پذیرفت.کلیه روش های انجام آزمایش بر مبنای کتاب روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب انجام پذیرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین، نسبت بین داده ها و آزمون همبستگی استفاده گردید. با بالارفتن دما و pH تغییرات متناسبی در نتیجه حذف حاصل شده است. با افزایش زمان ماند از ۵ دقیقه به ۱۵ دقیقه کارایی حذف افزایش یافته، اما در ۳۰ دقیقه تغییر چندانی ندارد. بیشترین کارایی حذف نیترات برای کربن فعال میوه کاج در ۱۰ = pH و در درجه حرارت ۷۰۰ درجه و با غلظت ۱ گرم کربن میوه کاج و در زمان ۱۵ دقیقه بدست آمده و بالاترین کارایی حذف در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است. هرچه مقدار کربن فعال و دمای لازم بالاتر باشد در زمان ماند درحد متوسط( ۱۵ دقیقه) کارایی حذف بالاتر می باشد.