مقاله حذف نیترات از آب با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حضور و عدم حضور اشعه فرابنفش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: حذف نیترات از آب با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در حضور و عدم حضور اشعه فرابنفش
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی باکس بنکن
مقاله نیترات
مقاله نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی
مقاله شدت یونی
مقاله اشعه فرابنفش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ززولی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دیانتی تیلکی رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفرپور مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حلالیت بسیار بالای نیترات در آب آن ها را به شایع ترین منبع آلودگی آب های زیرزمینی در جهان تبدیل کرد. که تهدیدات جدی برای سلامتی بشر ایجاد می کند.نیترات همچنین در پدیده اتروفیکاسیون نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی حذف نیترات بوسیله نانو ذرات آهن صفر و تاثیر اشعه فرابنفش و شدت یونی بر راندمان حذف می باشد.
مواد و روش ها: در این بررسی آزمایشات با بکارگیری روش طراحی سطحی آماری باکس بنکن، با چهار متغییر مستقل شامل دوز نانو ذرات آهن صفر (۰٫۵ تا ۲ گرم در لیتر)، غلظت اولیه نیترات (۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم در لیتر)، زمان تماس (۱۵-۶۰ دقیقه) و شدت یونی (۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرومهوس بر سانتی متر) انجام شد. تمامی آزمایشات هم در حضور اشعه فرابنفش و هم در غیاب آن انجام گردید.
یافته ها: حداکثر حذف نیترات در زمان تماس ۶۰ دقیقه و غلظت نانو ذره ۲ گرم در لیتر، غلظت نیترات ۱۰۰ میلی گرم در لیتر و شدت یونی ۳۰۰۰ میکرو مهوس بر سانتی متر در شرایط حضور اشعه فرابنفش و عدم حضور آن به ترتیب برابر با ۸۵٫۳ و ۹۱٫۶ درصد به دست آمد. مدل پیشنهادی باضریب همبستگی R2 برابر با ۰٫۹۹۹۲، ۰٫۹۹۴۶ و پس از تبدیل متغیرها برابر با ۰٫۹۹۸۲، ۰٫۹۸۸۴ بود که کاملا مطابق با آزمایشات بوده اند.
استنتاج: نتایج نشان داد که راندمان حذف نیترات با افزایش زمان تماس و دوز نانو ذره افزایش می یابد. در حالی که با افزایش شدت یونی و غلظت اولیه نیترات کاهش می یابد. تابش اشعه فرابنفش سبب تسریع میزان حذف نیترات می گردد.