سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه شیردل – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدی رضایی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
فرحناز مهنا –
جواد احمدی شکوه –

چکیده:

در این مقاله روشی برای حذف نویز تصاویر دیجیتالی با بکارگیری تطبیق بلوک و فیلتر سه بعدی ارائه شده است با فرض در دسترس بودن چندین نسخه نویزی از یک تصویر با نویز گوسی با میانگین صفر و با استفادها ز الگوریتم تطبیق بلوک بلوکهای مشابه از تصاویر نویزی استخراج و گروه بندی می شوند بدین ترتیب چندین بلوک از هر تصویر در یک گروه جای می گیرند با اعمال تبدیل سه بعدی روی هر گروه و فیلتر ضرایب کم اهمیت نویز بلوکها حذف خواهند شد بلوکهای بدست آمده پس از تبدیل سه بعدی معکوس وزن دهی بهدلیل وجود همپوشانی های احتمالی و میانگین گیری شده و به جای خود بازگردانده می شوند تا تصویر حذف نویز شده را بسازند.