سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان نژاد آریا – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی شریف
محمدباقر شمس الهی – استاد- دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

تبدیلات چند مقایسه در چند سال اخیر در زمینه پرداز تصاویر تشدید مغناطیسی کاربردهای بسیاری پیدا کرده اند. یکی از کاربردهای مهم این تبدیلات حذف نویز است. تبدیل ویولت بطور مؤثر قادر به حذف نویز از تصاویر تشدید مغناطیسی است. مشکل عمده تبدیل ویولت در ابعاد بیش از ۱ این است که این تبدیل قادر به تشخیص ناپیوستگیهای ۱ بعدی و بیشتر در تصاویر نیست. به عبارت دیگر، چون تبدیل ویولت دو بعدی از دسته تبدیلات جدایی پذیر محسوب می شود، تنها قادر به تشخیص ناپیوستگیهای نقطه ای در تصاویر است. برای حل این مشکل Candes و Donoho تبدیل جدایی ناپذیر جدیدی بنام تبدیل Ridgelet را پیشنهاد کردند. در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز از تصاویر با استفاده از این تبدیل ارائه شده است. با اعمال این تبدیل بصورت موضعی بر تعدادی از تصاویر تشدید مغناطیسی، قدرت حذف نویز بیشتر این تبدیل نسبت به تبدیل ویولت دو بعدی نشان داده شده است.