سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید محمودی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
جواد سرگلزایی –
نفیسه بینش –

چکیده:

نفتالین درپساب بسیاری از صنایع مانند واحدهای پتروشیمی و معادن زغال سنگ به مقدار قابل توجهی وجود دارد و آبهای سطحی و زیرزمینی را آلوده می کند پالایش این نوع پساب به کمک روشهای شیمیایی و فیزیکی و بیولوژیکی معایبی مانند هزینه بالا اتلاف انرژی و تولید آلوده کننده های ثانویه پس از فرایند تصفیه درپی دارد در این تحقیق فرایندفوتوکاتالیستی به عنوان زیرمجموعه ای از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته جهت حذف نفتالین از پساب به کاررفت دربررسی سینتیک حاکم برتجزیه فتوکاتالیستی نفتالین معادله لانگمویر هینشلوود به خوبی تطبیق خود را با داده های آزمایشگاهی نشان داد همچنین تاثیر پارامترهای عملیاتی از قبیل شدت به هم زدن محلول صفر تا ۲۰۰ دور بردقیقه و شدت اشعه فرابنفش I صفر تا ۲۴ وات برروی تجزیه فتوکاتالیستی نفتالین بررسی شد نتایج نشان داد که افزایش سرعت همزدن محلول باعث افزایش ضریب انتقال جرم و درنتیجه افزایش سرعت اولیه فرایند می شود.