مقاله حذف ناخالصی های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در امیرکبیر مهندسی عمران و محیط زیست (امیرکبیر) از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: حذف ناخالصی های سیلیسی از بنتونیت برای تولید نانورس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مونتموریلونیت
مقاله هیدروسیکلون
مقاله هگزامتافسفات سدیم
مقاله میان افزایی
مقاله نانورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ایران نژاد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قراباغی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش حذف ناخالصی های سیلیسی بنتونیت معدن رشم استان سمنان با استفاده از دو فرایند ته نشینی با عامل شیمیایی هگزامتافسفات سدیم و هیدروسیکلون به منظور تهیه نانورس مورد مطالعه قرار گرفت. بنتونیت معدن رشم، بنتونیتی سدیمی با عیار پایین بوده و ناخالصی های عمده آن کریستوبالیت و کوارتز است که به همراه آن مقادیر اندکی فلدسپار، گچ، دولومیت، کلسیت و زئولیت وجود دارند. نمونه به وسیله فرایندهای ته نشینی با هگزامتافسفات سدیم و هیدروسیکلون خالص سازی شده است. اینترکلیشن (میان افزایی) مونتموریلونیت خالص بدست آمده، با اکتادسیل آمین انجام شد و با آزمایش دیفراکسیون اشعه ایکس ارزیابی شد. نتایج خالص سازی نشان داد که با استفاده از هیدروسیکلون نمی توان مونتموریلونیت خالص مناسب برای تولید نانورس بدست آورد ولی با استفاده از فرایند ته نشینی با هگزامتافسفات سدیم می توان ناخالصی های موجود در نمونه را تا کمتر از ۵ درصد کاهش داد. از بین دو روش ارائه شده روش ته نشینی با هگزامتافسفات سدیم با توجه به کاهش مطلوب مقدار ناخالصی ها و قابلیت افزایش مقیاس، برای تولید نانورس مناسب است. اصلاح مونتموریلونیت خالص شده نشان داد که به کارگیری هگزامتافسفات سدیم در فرایند خالص سازی باعث افزایش فاصله بین لایه ای در نمونه اصلاح شده می شود.