سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کریمی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدحسین امیرشاهی –

چکیده:

در این تحقیق، قدرت جذب الیاف ضایعاتی که بوسیله آسیاب با دو اندازه ۱ تا ۵ میکرون به پودر تبدیل شدند بررسی گردید. پودر الیاف پنبه، پلی آمید و پلی استر به ترتیب برای جذب مواد رنگزای مستقیم، اسیدی و دیسپرس به پساب شبیه سازی شده و صنعتی افزوده شد اندازه گیری COD پساب در قبل و بعد از فرایند جذب انجام گردید. تاثیر اندازه ذرات جاذب، مقدار وزنی جاذب و دمای پساب طی فرایند، بر روی میزان جذب مواد فوق بررسی شد . با توجه به گسترش قابل توجه سطح جانبی سرعت جذب و مقدار جذب در تعادل الیاف پودر شده افزایش یافت. بیش از ۹۰% جذب مواد رنگزای اسیدی و مستقیم بوسیله ۱ گرم در لیتر از مواد جادب نایلون و پنبه حاصل گردید که در مقایسه با کربن فعال الیاف نایلون پودر شده نتایج بهتری را نشان داد.