سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

میترا فروغی – دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت
سیمین ناصری –
محمدرضا علیزاده فرد –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق ارزیابی غشاهای اولترافیلتر UF و نانوفیلتر NF جهت جداسازی رنگ از پساب صنایع نساجی می باشد این بررسی غشاهایی با مدول مارپیچی ازنوع غشا UF با اندازه ذرات MWCO 2000دالتون از جنس پلی اترسولفون PPE دوغشا نانوفیلتر با MWCO 300و۶۰۰ دالتون به ترتیب از جنس پلی امید PPT و سلولز استات بلند PWB و غشاء اسمز معکوس RO با MWCO 50 دالتون از جنس پلی آمید مورد استفاده قرارگرفت برای تعیین کارایی غشا جهت حذف رنگ ابتدا ماده رنگزای راکتیو که کمترین قابلت تجزیه پذیری بیولوژیکی نسبت به سایررنگها حدود ۱۰ درصد را دارد انتخاب گردید وس پس آزمایشات مورد نیاز دردو مرحله انجام شد درمرحله اول ابتدا فلاکس اولیه غشا میزان جریان عبوری از غشا درواحد سطح فعال غشا برحسب لیتربرمتر مربع درساعت LMH توسطعبور آب مقطر از آن دردماها و فشارهای مختلف درطی زمان حدود یک ساعت اندازه گیری شد. درمرحله بعدی ۴ سری نمونه رنگ راکتیو با غلظت های ۸۰و۱۰۰و۲۵۰و۵۰۰و۱۰۰۰ میلی گرم درلیتر و همچنین نمونه هایی ازکارخانجات مختلف نساجی از غشاها عبور شداده شد که درهرکدام فلاکس جریان عبوری از غشاها دردماهای مختلف و فشارهای سکسان درمدت زمان ۳۰ تا ۶۰ دقیقه تعیین گردید نمونه هایی درزمانهای مختلف از خروجی برداشت شد و توسط دستگاه اسپکترفتوومتر UV-VIS همراه با نمونه ورودی درصد عبور نور آن در ۳۰ طول موج مشخص گردید سپس با استفاده از فرمولهای موجود درصد حذف رنگ توسط غشا محاسبه شد.