سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا تیمورتاش – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین وهاب زاده کلخوران – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
محمدرضا مه پیکر – دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درکارحاضر از خاصیت جریان بی دررو نازلها و بین پره های توربین سودجسته و درحل یک جریان تراکم پذیردوبعدی فرض آنتالپی سکون ثابت را جایگزین معادله انرژی درسیستم معادلات حاکم نموده ایم بدین ترتیب تنها با حل معادلات پیوستگی اندازه حرکت و معادله ی حالت و به کمک روش زمان پیمایشی جیمسون به پیش بینی مقادیرفشار دانسیته دما و مولفه های سرعت و تعین موقعیت شوکهای آیرودینامیکی پرداخته ایم از جمله مزایایاین تمهید صرفه جویی قابل ملاحظه درزمان اجرای برنامه ی کامپیوتری نسبت به وضعیت متعارف و دیگر بهبود درروند تغییرات افت فشار سکون درامتداد مسیر جریان بعبنوان معیاری از تلفات ترمودینامیکی و نیز کاهش درصد تغییرات دربی که حاکی از ارضا بقا جرم درکانال می باشد را نام برد..