سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد جعفری – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشکده نفت گازوپتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
احمد آذری – دانشگاه خلیج فارس بوشهر /دانشکده نفت گازوپتروشیمی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

مس موجود درپساب بطور عمده ازصنایع مختلف منتشر میشود و ورود بیش ازحد به زنجیره های غذایی باعث اختلال جدی دربهداشت میشود و موادسرطانزا و جهش زایی درسیستم های مختلف زندگی وارد می کند فناوریهای مختلفی برای زدودن مس ازپساب درحال استفاده است جذب بیشترین و بهترین گزینه است چون برای استفاده هم دردسترس است و هم مقرون به صرفه جذب کننده های سطحی پایدار و سازگار با محیط زیست هستند بررسی زیرخلاصه ای ازعوامل موثربرجذب cu+2 ازپساب بوسیله نانوجاذب های مختلف را ارایه میدهد ونشان میدهد که بسیار وابسته به ph است همچنین سینتیک جذب نشان داد که همه نانوجاذب ها ازمدل شبه مرتبه دوم پیروی می کنند و ایزوترم جذب نیز از فرندلیچ و لانگمویر برای نانوجاذب ها تبعیت می کند ظرفیت جذب ماکزیمم برای نانوجاذب ها بررسی شد و بیشترین میزان جذب ماکزیمم را نانوذرات مغناطیسی عاملدارشده با گروه های عاملی مختلف ازخود نشان داد همچنین پارامترهای ترمودینامیکی برای نانوجاذب ها محاسبه شد