سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیده معصومه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی اکبر بابایی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپ
فریبا حیدری زاده – استادیار گروه شیمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین تهدیدی برای محیط زیست و سلامت بشر است. یافتن روشی موثر برای پالایش این فلزات از آب اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش امکان حذف مس از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگنتیت آغشته با پسماندهای چای مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور ، نانو ذرات مغناطیسی اغشته با پسماند چای سنتز و ویژگی های آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی مادون قرمز(FTIR) تعیین شدند. اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماس ، pH ، غلظت فلز و غلظت جاذب بر شدت حذف آلاینده بررسی گردید. مدل های جذب لانگمویر و فروندلیچ بر داده های آزمایش بر ارزش داده شدند . نتایج نشان داد جذب این آلاینده از هر دو ایزوترم لنگمویر و فروندلیچ پیروی می کند ، اما مدل لانگمویر برازش بهتری دارد. ظرفیت جذب لانگمویر ۲۲/۴ میلی گرم بر گرم بدست آمد. نتایج این پژ<هش نشان داد نانو ذرات مغناطیسی آغشته با پسماندهای چای توانایی بالایی در حذف فلزات سنگین از آب های آلوده دارند.