سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین کمانداری – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن هاشمی پوررفسنجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد غضنفری مقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
هادی نجارزاده – عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کربن فعال یکی از پرمصرف ترین جاذب های سطحی است که موارد مصرف آن در حذف آلاینده ها از فاز گاز یا مایع به طور روزافزون در حال افزایش می باشد. از جمله موارد مصرف کربن فعال بکارگیری آن در حذف آلاینده های آلی و معدنی از پسابهای آلوده صنعتی است. مهمترین خاصیت کربن فعال در حذف آلاینده ها سطح مخصوص بالای آن می باشد. در این تحقیق کربن فعال به روش فعالسازی فیزیکی از پوست سخت پسته توسط بخار آب و در راکتور دوار سنتز شده است و تاثیر پارامترهای زمان اقامت،دبی گاز و دمای فعالسازی بر روی سطح مخصوص کربن فعال سنتز شده بررسی گردیده است و اثر شرایط عملیاتی بر روی محصول تعیین شد.سپس نمونه های کربن سنتز شده جهت حذف مس از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت