سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده معصومه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز –
علی اکبر بابایی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
فریبا حیدری زاده – استادیار گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز –

چکیده:

آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین تهدیدی برای محیط زیست و سلامت بشر است. یافتن روشی موثر برای پالایش این فلزات از آب اهمیت فراوانی دارد. در این مطالعه که در تیرماه سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه خاکشناسی دانشگاه شهیدچمران اهواز انجام شد، امکان حذف مس از محلولهای آبی با استفاده از نانو رات مغناطیسی مگنتیت اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماس، pH محلول و غلظت فلز بر شدت حذف آلاینده بررسی گردید. نانو رات مگنتیت سنتز و اصلاح شده و ویژگیهای آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه اشعه ایکس تعیین شدند. مدلهای جذب لانگمویر و فروندلیچ بر دادههای آزمایش برازش داده شدند، نتایج نشان داد که ایزوترم لانگمویر برازش بهتری بر دادههای آزمایش دارد. نتایج این پژوهش نشان داد نانو رات مگنتیت اصلاح شده توانایی بالایی در حذف فلزات سنگین از جمله مس از آبهای آلوده دارند.