سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین علیپورتراب – پژوهشکده تکنولوژی تولید
میلاد محمره نزادربیعه – سازمان آب و برق خوزستان
رحیم آورند – پژوهشکده تکنولوژی تولید

چکیده:

چگونگی مقابله با لکه های نفتی یکی از چالشهای جهانی زیست محیطی و اقتصادی است. روشهای تجاری متعددی برای کنترل و حذف این لکه ها ارایه شده است که یکی از این روشها استفاده از جاذ ب ها است . بسیاری از این جاذبها پس از یک بار استفاده خود به عنوان آلاینده محیط زیست انباشته شده که این مسأله باعث به وجود آمدن آلودگی دیگری م ی شود . ضایعات کشاورزی مواد تجزی ه پذیری هستند که می توانند به عنوان یک ماده جاذب عالی مورد استفاده قرار گیر د . در این تحقیق کارآیی باگاس و میزان جذب آن برای چند ماده نفتی متفاوت مورد آزمایش قرار گرف ت . نتیجه این تحقیق نشان م ی دهد میزان جذب نفت خام از آب دریا به سطح تماس جاذب، سایز ذرات باگاس،دما، مقدار باگاس و همچنین به ویسکو ز یته ماده نفتی بستگی دار د . مطالعه جذب و واجذب نشان م ی دهد استحصال م ج دد نفت از جاذب و استفاده مجدد از جاذب به سادگی امکان پذیر است