مقاله حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از خاکستر پوسته پسته به عنوان یک جاذب ارزان قیمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: حذف فنل از محلول های آبی با استفاده از خاکستر پوسته پسته به عنوان یک جاذب ارزان قیمت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنل
مقاله پوسته پسته
مقاله جذب سطحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافشان ادریس
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری نژاد فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: کردمصطفی پور فردوس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فنل از جمله ترکیبات سمی مهم و حائز اهمیت حاضر در فاضلاب های صنعتی محسوب می شود. به طور معمول از روش های فیزیکوشیمیایی یا بیولوژیکی متعارف به منظور تصفیه فاضلاب های حاوی غلظت های بالای فنل استفاده می شود. در مطالعه حاضر پتانسیل جذب فنل از محلول های آبی توسط خاکستر پوسته پسته مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: بررسی حاضر که یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است در یک سیستم ناپیوسته انجام پذیرفت. به منظور بررسی کارایی جاذب خاکستر پوسته پسته در حذف فنل از محلول های آبی اثر متغیرهای مهم بهره برداری از قبیل زمان تماس (۱۲۰، ۱۰۵، ۹۰، ۷۵، ۶۰، ۴۵، ۳۰، ۱۵ دقیقه)، غلظت اولیه فنل (۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر)، دوز جاذب (۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۳، ۰٫۴، ۰٫۵ و ۰٫۶ گرم در لیتر) و pH اولیه محلول (۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲) مورد مطالعه قرار گرفت.
یافته ها: حداکثر ظرفیت جذب خاکستر پوسته پسته معادل ۳۲۷٫۶ mg/g در pH معادل ۵، غلظت فنل معادل ۱۰۰ mg/L و زمان تماس ۴۵ دقیقه حاصل شد که در این شرایط راندمان حذف، معادل ۹۸٫۲۸ درصد تعیین مقدار گردید. از طرفی ایزوترم های جذب لانگمویر و فروندلیچ جهت بررسی واکنش های تعادلی جذب مورد مطالعه قرار گرفت که حاصل امر تطابق بهتر واکنش های تعادلی جذب را با ایزوترم جذب فروندلیچ (R2= 0.9436) نسبت به ایزوترم جذب لانگمویر (R2= 0.8395) نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر مشخص شد که خاکستر پوسته پسته یک جاذب ارزان قیمت محسوب شده و با دارا بودن پتانسیل جذب بالا از توانایی مطلوبی در حذف فنل از نمونه های آب و فاضلاب برخوردار می باشد.