سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک اخلاقیان – استادیار دانشگاه کردستان
محمد قادرمزی – دانشیار دانشگاه کردستان
بنت الهدی چنارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آلومینای نانوساختار با استفاده از ماده اولیه آلکواکساید آلومینیوم و با روش سل ژل پیشنهاد شده توسط Yoldas سنتز شد و درحذف فنل از پسابها با استفاده از فرایند جذب سطحی ناپیوسته ازمایش شد آلومینای سنتز شده با روشهای XRD و مساحت سطح ویژه و تخلخل سنجی تعیین مشخصات شد نتایج مساحت سطح بالا و اندازه نانوحفرات آلومینای سنتز شده را نشان دادند ایزوترم جذب سطحی لانگ مورآلومینای سنتز شده نشان دادکه درمحدوده غلظت مورد بررسی ۳۵-۵۰mgl–1 برازش خوبی با داده های تجربی داردجاذب سیلیکا نیز با استفاده ازماده اولیه تترااتیل ارتوسلیکات تهیه شد ایزوترم جذب سطحی فنل برروی جاذب سلیکا نیز ازنوع لانگ مور بود نتایج نشاندادند که سلیکا جاذب بهتری از آلومینا است.