سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آیت رحمانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علو
امیر حسین محوی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
محمد رضا زارع – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علو
سید کمال غدیری – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علو

چکیده:

غلظت فلوراید بالا در آب آشامیدنی کشور ما ( ایران ) یکی از معضلات تامین آب سالم محسوب می شود. در این مطالعه به بررسی جذب فلوراید از محیط های آبی بوسیله زئولیت های فعال شده در شرایط آزمایشگاهی پرداخته شده است. روش مطالعه : مساحت سطح وسیع زئولیت های طبیعی (کلینوپتیلولیت خاورمیانه ایرانی) برای ایجاد جایگاه های فعال ، برای جذب فلوراید ، با یونهای Al+3 ، Fe+3 فعال شد. تاثیر عواملی از قبیل تماس و غلظت فلوراید بررسی شد . همچنین تاثیر ph و الکترولیت هایی از قبیل بیکربنات ، کلراید و سولفات در جذب فلورابد نیزمورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد زئولیت طبیعی ( زئولیت تغییر نیافته ) با زئولیت فعال شده ( زئولیت فعال شده با Al+3 ، Fe+3 ) در جذب فلوراید مقایسه شد. یافته ها: ایت مطالعه نشان داد ph محلول و مقدار بیکربنات بر فرایند جذب فلوراید اثر گذار هستند . ph اسیدی شرایط مناسبتری را جهت جذب فلوراید ایجاد می کرد و وجود بیکربنات به دلیل بالا یردن PH ، اثر کاهشی را برای مکانهای جذب فلوراید ایجاد می کرد . به طور کلی در میان زئولیت اصلاح شده ( با یونهای Al+3 ، Fe+3 ) و Al+3 بستر مناسبی با ظرفیت و ویژگیهای بالا برای جذب فلوراید دارد . نتیجه گیری : با توجه به در دسترس بودن و جذب مفید کلینو پتیلولایت ، استفاده از آن جهت حذف فلوراید تا حد زیادی ثمر بخش بوده و می تواند مشکل فلوراید در آب آشامیدنی بسیاری از نقاط کشور را به وسیله آن حل کرد.