سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شبنم قم قلعه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمدحسین اخباری شاد –

چکیده:

دراین پروژه سنتز هیدروژل برپایه آکریل آمید با استفاده ازآغازگر امونیوم پرسولفات و اتصال شدهنده عرضی اتیلن گلیکول دی متاکریلات صورت گرفت سپس با استفاده ازروش آماری تاگوچی شرایط سنتز پلی آکریل آمید برای بدست آوردن هیدروژلی با بالاترین توانایی جذب فلوراید بهینه شد پس ازسنتز آزمونهای مربوط به بررسی خواص هیدروژل انجام گرفت و میزان جذب آب مقطر موجوددرهیدروژل سنتز شده اندازه گیری شد و همچنین اندازه گیری میزان جذب فلوراید با استفاده ازدستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالاHPLC صورت گرفت سپس برای شناسایی محصول بهینه بابالاترین میزان جذب فلوراید ازدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد.