سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه ابراهیم زاده – سازمان انرژی اتمی ایران
صولت ثنا –
رسول سیاری –
حمیدرضا مهاجرانی –

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی از نانوذرات زئولیت کلینوبرای حذف فلزسنگین کادمیم ازمحلولهای آبی استفاده گردید غلظت های اولیه ۵۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰،۳۰،۱۰ میلی گرم برلیتر فلز کادمیم مور استفاده قرارگرفت و اطلاعات تجربی درایزوترم های لانگموئر و فرندلیچ مطالعه گردید حداکثر مقدار جذب mg/g 183/80 مشاهده شد که درغلظت اولیه ۵۰۰ میلی گرم برلیتر کادمیم بدست آمد مقدار R2 برای ایزوترم لانگمویر ۰/۹۸۱۶ و برای ایزوترم فرندلیچ ۰/۹۲۵۸ مشاهده گردید پارامترهای مدل لانگموئر qm=84/74 , b=0/135 , پارامترهای مدل فرندلیچ kf=0/006 , n=0/469 تخمین زده شدند با توجه به اطلاعات بدست آمده می توان گفت ایزوترم لانگموئر برازش بهتری از جذب کادمیم توسط نانوذرات رئولیت کلینو پتیلولایت ارایه می دهد.