سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن حسین زاده – دانشجوی ارشد، دانشگاه تهران
سید علی سید ابراهیمی –
شهرام رایگان –

چکیده:

امروزه فلزات سنگین به عنوان یکی از مضرترین عوامل در به خطر انداختن سلامت افراد شناخته می شوند. از طرفی استفاده از نانوذرات مغناطیسی برای جداسازی و تصفیه از موضوعات مورد علاقه در سالهای اخیر بوده است. در این تحقیق سعی بر آن شد تا از مگنتیت نانو کریستالی برای جذب و جداسازی فلز سنگین کادمیوم از محلول آبی موردنظر استفاده شود. برای این مقصود در ابتدا نانو کریستالیتهای مگنتیت به روش احیا مکانوشیمیایی سنتز و در مرحله بعد به عنوان جاذب در حذف و جداسازی یون کادمیوم استفاده شد. در این مرحله نقش پارامتر pH محلول در میزان جذب یونهای کادمیوم بوسیله نانومگنتیت بررسی شد. برای شناسایی ماده سنتز شده و بدست آوردن مورفولوژی ذرات از الگوهای تفرق سنجی اشعه ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و برای اندازه گیری میزان یون تعادلی از طیف سنجی جذب اتمی (AAS) استفاده شد. با استفاده از نتایج بدست آمده مشخص شد که نانوذرات مغناطیسی مگنتیت قابلیت لازم را برای جداسازی یون کادمیم از محلولهای آبی دارند.