سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرید بازدار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
عبدالهادی فرخ نیا – دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

در این کار تحقیقاتی برای جذب یون کادمیم ) ІІ ( از محلول آبی توسط جاذب نانو ذرات اکسید روی، پارامترهایی نظیر pH ، دما، مقدارجاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شد و بهترین جذب و بالاترین درصد حذف یون کادمیم ) ІІ ( در شرایط بهینه ۶ pH= ، مقدار جاذب ۲٫۲ گرم، دمای ۰۲ درجه سانتیگراد و در مدت زمان ۰۲ دقیقه رخ داد.