سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید فیض پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه مهندس
حسین علیزاده گلستانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قو
مینا اکبرپور – عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور، واحد بجنورد، گروه شیمی کاربردی، بجنو

چکیده:

با پیشرفت علم و تکنولوژی ونیاز روز افزون به محیط زیستی عاری از هرگونه آ لودگی سیستم های جدا سازی هرروزه با پیشرفت های چشمگیری روبرو بوده اند یکی ازبزرگترین اهداف در طراحی این سیستم ها بازدهی بالا انتخاب گریو مصرف انرری کم بوده است دراین راستا سیستم های غشایی که دارای مولفه های فوق می باشند به وجود آمده اند از جمله می توان به ایجاد غشاء های مایع که از لحاظ انتخابگری نسبت به غشاء های عادی دارای کارایی بیشتری می باشند اشاره کرد غشاء های مایع به سه صورت غشاء های امولسیونی، توده ای و پایه ای هستند. در این مقاله از غشاء مایع توده ای ۱ برای حذف باریم از پساب استفاده می کنیم