سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
مانا یزدانی امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در کار حاضر از پسماند روغن سویا برای حذف یون کادمیوم از محلولهای آبی استفاده شد. آزمایشیهای ناپیوسته برای بررسی اثر غلظت اولیه، pH محلول، زمان تماس، مقدار جاذب بر روی جذف یونهای کادمیم، روی و سرب توسط پسماند روغن سویا مطالعه شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار pH، زمان تماس و مقدار جاذب، میزان حذف افزایش و باافزایش میزان غلظت اولیه ی یون های فلزی میزان جذب کاهش می یابد.