سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد سلیمانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی ایران نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی قارباغی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه تهران
اسحاق صفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه با توجه به مشکلات وجود فلزات سنگین در پساب ها و مشکلات زیست محیطی راهکارهای زیادی برای حذف این گونه عناصر ارائه شده است. با توجه به هزینه کم زئولیت ها و فراوانی آنها در ایران و ظرفیت تبادل یونی بالای این ماده، بر آن شدیم تا مطالعات بیشتری در این زمینه انجام دهیم. در این راستا با افزایش توان جذب زئولیت ها می توان از این مواد به نحو بهتری استفاده کرد. یکی از این روشها پوشش دهی زئولیت با استفاده از دی اکسید منگنز می باشد. در این روش از خاصیت تبادل یون، زئولیت استفاده شده است. زئولیت را به صورت فرم منگنز در می آوریم، یعنی یون منگنز را جایگزین سایر کاتیون های موجود در زئولیت می کنیم. سپس برای ایجاد سایت های دی اکسید منگنز یک ماده اکسنده مانند پرمنگنات پتاسیم را به زئولیت اضافه می کنیم تا یون های منگنز دو ظرفیتی موجود در زئولیت اکسید شده و دی اکسید منگنز تشکیل شود.