سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
سیداحمد میرباقری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز، آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین سمی و خطرناک می باشد. روشهای متداول حذف فلزات سنگین ازمحیط آبی شامل ترسیب شیمیایی، تعویض یونی، جذب سطحی، فرآیند غشایی و فرآیندهای اکسیداسیون و احیا می شود که روشهایی گران قیمتو با هزینه های سرمایه گذاری و بهره برداری بالا می باشد. بدین ترتیب، برای حذف موثر فلزات سنگین از آب و فاضلاب نیاز مبرمی به توسعه روشی جدید، ارزان قیمت و اقتصادی وجود دارد. برای پاسخگویی به این نیاز در سال های اخیر مطالعات در زمینه بیوجذب ) Biosorption ) شدت گرفته است. بیوجذب، جذب فیزیکی و شیمیایی فلزات سنگین توسط میکروارگانیزم های غیرزنده و سایر اجرام آلی است. مزایای فرآیند بیوجذب در مقایسه با روشهای متداول حذف فلزات سنگین شامل مقرون به صرفه بودن، خاصیت جذب انتخابی، قابلیت احیای بیوجاذب و بازیافت فلزات، بالا بودن سرعت فرآیند و عدم تولید لجن می باشد. با استفاده از روشهای پیش تصفیه فیزیکی و شیمیایی می توان عملکرد بیوجاذبها Biosorbent را بهبود بخشید. مطالعات صورت گرفته در زمینه بیوجذب نشان می دهد که بعضی از بیوجاذب ها ظرفیت جذب بالایی برای فلزات سنگین دارند. معرفی این اجرام آلی به صنعت منجر به تولید برخی محصولات تجاری گردیده که از آنها در مقیاس واقعی برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب استفاده می شود. بدیت ترتیب با رواج این تکنولوژی ارزان قیمت، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت محیط زیست برداشته خواهد شد