سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدکمال غدیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
میترا غلامی – عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشکده بهداشت
احسان ابویی مهریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدیه ارغیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

شیرابه محل دفن، یکی از آلوده ترین انواع فاضلابها می باشد که به دلیل استفاده وسیع از لندفیل های شهری برای دفع نهایی پسماندها، نگرانیهای بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را ایجاد نموده است. یکی از عوامل مهم در شیرابه زباله، فلزات سنگین محلول در آن میباشند. حضور فلزات سنگین به دلیل توانایی تجمع پذیری زیستی این گونه مواد، سلامت موجودات زنده به خصوص انسان را با خطرات بسیاری مواجه مینماید. در این مطالعه از نوعی زئولیت طبیعی بنام کلینوپتیلولیت به دو صورت ساده (اصلاح نشده) و اصلاح شده توسط سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم-بروماید (HDTMA-Br) جهت حذف فلزات سرب و کادمیوم استفاده شد. زئولیت استفاده شده دراین تحقیق که از منطقه میانه بدست آمده بود توسط آزمایشات X-ray Florescence طیف X-ray و BET و diffraction جهت شناسایی نمونه های زئولیت مورد آنالیز قرار گرفت. در این تحقیق اثبات شد که زئولیت اصلاح نشده توانایی چندانی درجذب فلزات سرب و کادمیوم از خود نشان نمی دهد ولی در مقایسه با آن زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم -بروماید توانایی زیادی درجذب این فلزات داشته و در مقایسه بین این دو فلز، کادمیوم را با توان بیشتری جذب مینماید. راندمان جذب سرب با غلظت اولیه ۱٫۶۱mg/l برابر ۷۱٫۶۴% و راندمان جذب کادمیوم با غلظت اولیه ۱٫۹۸mg/l برابر با ۷۵٫۲% در این روش بدست آمد. همچنین مشاهده شد با افزایش زمان تماس و افزایش نسبت جاذب به محلول ، راندمان جذب این دو فلز افزایش میابد. نتیجه این بررسی نشان داد، از زئولیتهای اصلاح شده توسط سورفکتانت میتوان به عنوان جاذب مناسبی برای جداسازی فلزات سنگین از ترکیب شیرابه زباله استفاده نمود.