سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم سعیدفرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیکشاورزی

چکیده:

دسترسی به آب سالم از نیازهای اساسی هرجامعه ای می باشد افزایش جمعیت گسترش شهرها و صنایع باعث آلودگی محیط زیست مخصوصا منابع تامین اب شده است این آلودگی ها می توانند باعث تخریب محیط زیست و ایجاد بیماریهای مختلفی در انسان شوند یکی از خطرناک ترین منابع الوده کننده آب فلزات سنگین می باشند که از طریق فاضلاب کارخانجات و استخراج معدن و…واردآب می شوند برای حذف این فلزات می توان از روشهای رسوب دهی شیمیایی تبادل یونی جذب سطحی و … استفاده نمود یک روش مناسب روش جذب سطحی به کمک ضایعات کشاورزی می باشد که مزایایی مانند کارایی مناسب هزینه پایین تجدید پذیر بودن و میل ترکیبی زیاد آنها برای واکنش با فلزات سنگین را دارند ضایعات کشاورزی مانند سبوس برنج و پوسته بادام زمینی و … برای حذف فلزات سنگین مورد استفاده قرار میگیرند