سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

متین صفا – دانشجوی کارشماسی ارشد،گروه مهندسی نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
کمال الدین قرنجیگ – استادیار،گروه مهندسی پلیمر و رنگ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
رامین خواجوی – استادیار ،گروه مهندسی نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مجتبی جلیلی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی چاپ،پژوهشکده علوم و فناوری رنگ ،تهران

چکیده:

این پروژه با هدف بررسی تاثیر سطح فعال کاتیونی دو قلو در عملیات شستشوی قلیایی روی پارچه پلی استر انجام شده است. درروش معمول پارچه پلی استر رنگرزی شده با ماده رنگزای دیسپرس تحت عملیات شستشوی احیایی قرار میگیرد. که این روش سبب افزایش BOD پساب و ایجاد ترکیبات سمی می شود دراین پروژه پارچه پلی استر با سطح فعال کاتیونی در شرایط مختلف غلظت، دما و زمان تحت عملیات شستشوی قلیایی صورت گرفته است و ب استفاده از روش طراحی ازمایش CCD چندین حالت از زمان، دما و غلظت سطح فعال برای عملیات شستشو مشخص می شود نتایج نشان میدهد که سطح فعال کاتیونی مورد استفاده دراین پروژه قابلیت حذف مواد رنگزای رسوب کرده برروی سطح پ ارچه را پس از رنگرزی دارد بنابراین می توان آن رابا روش شستشوی احیایی جایگزین کرد.