سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام شریف نیا – دانشگاه رازی کرمانشاه
امین بخشی زاده –

چکیده:

دراین مقاله عملکرد حذف فتوکاتالیستی پسابهای آمونیاکی با استفاده از ذرات اکسید روی تثبیت شده برروی دانه های لیکا مورد بررسی قرارگرفته است ذرات لیکا ذراتی باردار هستند که دارای تخلخل بیش از۸۵درصد و چگالی بالای ۴۳۰-۳۳۰Kg/m3 می باشند که باعث شناورشدن آنها روی آب میشود این خصوصیت ازنظر فرایندی باعث افزیاش بهبود عملکرد فتوکاتالیستی اکسید روی با آلاینده ها و پرتوهای نور می شود از روش نسلر و تیتراسیون برای اندازهگیری غلظت آمونیاک استفاده شده است نتایج بدست آمده از آزمایشات کارایی نسبتاخوب کاتالیست تثبیت شده با قابلیت حذف ۶۶درصد آمونیاک درطول ۱۵۰ دقیقه زمان انجام آزمایش را نشان میدهد درصورتی که حذف این آلاینده با روش معلق سوسپانسیون حداکثر به ۴۷درصد می رسد.