سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر شاویسی – کرمانشاه دانشگاه رازی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی شیمی ازمایشگ
مسعود زنده زبان –
شهرام شریف نیا –

چکیده:

دراین مقاله عملکرد حذف فتوکاتالیستی امونیاک توسط نانوذرات کاتالیستی TiO2 تثبیت شده برروی دانه های لیکا که یک ترکیب نانوفتوکاتالیستی مورد بررسی قرارگرفته است ذرات لیکا ذراتی باردار هستند که دارای تخلخل بیش از ۸۵ درصد و چگالی ۳۳۰-۴۳۰Kg/m3 می باشند که باعث شناور شدن آنها برروی آب می شود این خصوصیت از نظر فرایندی باعث افزایش بهبود عملکرد فتوکاتالیستی ذرات TiO2 با الاینده ها و پرتوهای نور می شود و از انالیز اسپکتروفتومتر برای اندازه گیری غلظت ترکیب استفاده شده است نتایج به دست امده از عملکرد حذف فتوکاتالیستی از پسابهای واقعی کارایی نسبتا خوب کاتالیست تثبیت شده با قابلیت حذف بیشتر از ۵۰% امونیاک در طول ۳۶۰ دقیقه از زمان واکنش را نشان میدهد دراین شرایط نیز عملکرد فتوکاتالیست علاوه بر کاهش امونیاک سبب کاهش شدید سختی BOD5 ، COD ، CaCO3 سولفات شده است که کاهش الاینده ها موجود در پساب از کارایی های این نوع روش تصفیه بوده است.