مقاله حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی در شرایط هوازی و بی هوازی: مطالعه سینتیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات اکسید روی در شرایط هوازی و بی هوازی: مطالعه سینتیکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید روی
مقاله تصفیه آب
مقاله کروم شش ظرفیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادسیبنی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از عمده ترین آلاینده های محیط زیست که در پساب صنایع مختلف، از جمله آب کاری وجود دارد، کروم شش ظرفیتی است که برای انسان و محیط زیست، بسیار سمی است.
هدف: هدف از این تحقیق، بررسی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی در شرایط هوازی و بی هوازی درسیستم ناپیوسته بود.
مواد و روش ها: ابتدا طراحی و ساخت راکتور صورت گرفت و بعد از آن، تاثیر pH، غلظت اولیه کروم شش ظرفتی در مقدار اولیه اکسید روی برابر با ۱gr/L در حضور گاز نیتروژن و اکسیژن به میزان ۲L/min بررسی شد. غلظت باقیمانده کروم شش ظرفیتی نیز به روش ۵٫۱ دی فنیل کربازاید توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (UV/VIS، Shimaszo-1700)، در طول موج ۵۴۰ نانومتر تعیین گردید.
نتایج: نتایج مشخص ساخت که کارایی حذف کروم شش ظرفیتی با افزایش pHاز ۴ به ۸ در شرایط ثابت، از ۶۵٫۵۷% به ۶۳٫۳۰% و از ۵٫۷۹% به ۶۷٫۶۸% به ترتیب در شرایط هوازی وبی هوازی کاهش یافت. هم چنین با افزایش غلظت اولیه کروم از ۱۰ به ۵۰ میلی گرم بر لیتر،کارایی حذف در شرایط هوازی از ۳۴٫۷۹% به ۵۶٫۳۰%، و در شرایط بی هوازی از ۹۸٫۹۸% به ۴۶٫۴۰% کاهش یافت. میزان کارایی حذف در شرایط هوازی کمتر از شرایط بی هوازی بود. هم چنین، در کلیه موارد، فرآیند مورد مطالعه از سینتیک درجه یک بهتر پیروی کرد.
نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج نشان داد که می توان از فرآیند مورد استفاده، به عنوان یک روش موثر در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی استفاده کرد. هم چنین، میزان اکسیژن محلول از احیای کروم شش به سه ظرفیتی، به طور چشمگیری جلوگیری می کند.