سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکیر صالحی – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی زادهوش –
رقیه اسکندری –

چکیده:

دراین تحقیق امکان جایگزینی عملیات تراش و پرزسوزی پارچه های پنبه ای بوسیله زیست پرداخت کردن بررسی گردید نمونه هایی از یک پارچه پنبه ای بدون تراش و پرزسوزی و تعداددیگری از نمونه ها بعداز اینکه تراش خوردند و پرزسوزی شدند تحت شرایط یسان و درزمانهای مختلف هیدرولیز شدند اثرات هیدرولیز برخواص پارچه با اندازه گیری کاهش وزن ضخامت نیروی پارگی تهیه تصاویرمیکروسکوپی پوشش مستقیم نمونه ها با لایه ای از پلی وینیل کلراید و بررسی عیوب سطوح پوشش داده شده با آنالیز تصویری ارزیابی گردید. نتایج آزمایشها مشخص می سازند که با افزایش زمان واکنش میزان پرززدایی از سطح پارچه نیز بیشتر می شود و بوسیله هیدرولیز آنزیمی تحت شرایط مناسب زیست پرداخت می تواند جایگزین عملیات تراش و پرزسوزی شود.