سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی بانشی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط حوزه معاونت بهداشتی فارس
فروغ واعظی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

وجود کثیری از انواع مواد آلی و برخی آلاینده های معدنی نظیر نیتراتها در آب آشامیدنی ضرورت تکمیل تصفیه آب را با افزایش مراحل جدید به تصفیه خانه های متعارف و یا بکارگیری وسایل تصفیه در نقطه مصرف آشکار می سازد . روشهای مختلفی برای حذف مواد آلی از آب آشامیدنی پیشنهاد گردیده است که از آن جمله می توان به اکسیداسیون ، صافیهای غشایی ، کربن فعال و هوادهی اشاره نمود. روش تبادل یونی را نیز می توان در ردیف روشهای خوش آتیه مورد توجه قرار داد. پیشرفتهای اخیر در ساخت رزین ها منجر به عرضه رزین های آنیونی خاصی شده است که قدرت جذب همزمان مواد آلی و آنیونها را دارا هستند و معروف به رزینهای آنیونی با تخلخل بالا می باشند در این بررسی یک نمونه از این رزینها به نام MP500WS ساخت بایر آلمان در پایلوتی با ارتفاع مفید ۹۴ و قطر ۲/۵ سانتی نتر با جهت جریان رو به بالا مورد بررسی قرار گرفت . از آنجایی که شکل ظهور مواد آلی طبیعی آب در pH های مختلف غالبا متفاوت می باشد لذا کارایی این رزینها با تغییر پارامترهای PH و غلظت کربن آلی محلول DOC نمونه های آب طبیعی و سنتیک مورد بررسی قرار گرفت .نتیج حاصله نشان می دهد که میزان حذف DOC برای نمونه های ورودی در دامنه غلظت از ۰/۵۴ تا ۷ میلی گرم در لیتر یطور متوسط ۸۴ درصد بوده است . حداقل و حداکثر حذف به ترتیب برابر ۷۵/۳% و ۹۴/۴ % در PH های ۸ و ۶ می باشد . نیترات در دامنه PH مورد بررسی (۴/۵ تا ۱۰/۵) حذف حداکثر یعنی حدود ۱۰۰% را نشان می دهد که این مورد امتیازی خاص برای این روش در تصفیه ابهای با آلودگی به نیترات محسوب می شود.