سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد فروهر مجد – عضو گروه بهداشت حرفه ای،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشجوی دکتری دان
پروین نصیری – استاد،گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا منظم – استادیار،گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی تهر
محمدرضا یزدچی – استادیار،گروه مهندسی پزشکی،دانشکده مهندسی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

استفاده ازسیستم کنترل صدای اکتیوActive noise control) ابتدا بصورت ازمایشگاهی و سپس بصورت کاربردی و درپروژه های مختلف جهت کنترل صدای فن کمپرسورها موتورها وهمچنین کاهش صدا درگوشیهای حفاظتی اجراومورد استقبال قرارگرفت این مطالعه که ازنوع تجربی است کهدرآزمایشگاه و با استفاده ازتکنیک کنترل اکتیو صداActive noise انجام میشود صدا توسط بلندگو تولید و درطول کانال منتشر میگردد کنترل فرایند بوسیله سیستم نرم افزاری درفرکانسهای موردنظر و دریک کانال به ابعاد ۲۰×۲۰×۱۵۰ ازجنس پلاکسی گلاس تولید و پس ازپردازش بوسیله پردازش گردیجیتالی صدای مخالف تولید و صدای اولیه کاهش یافته و حذف میگردد نتایج حاصله کاهش صدای ۱۶-۲۰ دسی بلی درتراز صدای کلی را نشان میدهد با تغییر توان صدای تولیدی و تغییر تنظیمات سیستم میزان کاهش صدا به ۲۵دسی بل هم می رسد شاید این موضوع به دلیل اختلاف نویز اصلی با صدای زمینه و بعبارتی تولید آنتی نویز با سطح قدرت حذف صدای بیشتر باشد بهرحال کاهش صدا تا ۲۵دسیبل درفرکانس ۵۰۰ هرتز باتوجه به مقادیر استاندارد حائز اهمیت است.